Jak ptaki tworzą gniazda?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie całą Europę, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto powiedzieć w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. Bardzo często spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, bądź też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki gniazda

Czajkę zwyczajną swobodnie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Zasadniczą cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zarówno samca jak i samicy jest taki sam. Różnica wynika natomiast z rosnących z tyłu głowy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Dobrze jest zwrócić także uwagę na białe kropeczki, którymi pokryte są czarne pióra głowy, szyi i piersi samicy. Czytaj dalej Jak ptaki tworzą gniazda?